• 2017 cerven 04. 073
  • 2017 cerven 18. 045
  • 2017 kveten 19. 025
  • 2017 leden 07. 070
  • Bohoslužby
  • Modlitba
  • Společenství
  • Farní charita

Proseč a Nové Hrady

Farnosti u kostela sv. Mikuláše v Proseči a u kostela sv. Jakuba v Nových Hradech patří do diecéze Hradec Králové. Jsou domovem pro desítky rodin i jednotlivců. Jsme posláni abychom přinášeli poselství Ježíše Krista.

Záměr rekonstrukce fary v Proseči

Bratři a sestry. Chtěl bych vás seznámit se záměrem, který jsme v uplynulých měsících projednávali ve farní a ekonomické radě a také s příslušnými zodpovědnými lidmi na královéhradeckém biskupství. Jedná se o záměr dokončit rekonstrukci prosečské fary.

Ve srovnání s mnoha jinými farnostmi v diecézi je péče o naše farní objekty dlouhodobě příkladná. Kostely i farní budova jsou v dobrém stavu. Jak ale ví každý, kdo vlastní stavební nemovitost, správa domu vyžaduje neustálé investice do oprav a inovací. V nedávné minulosti se v Proseči velkorysým způsobem zrekonstruovala střecha a vnitřní výmalby kostela. Výhledově bude třeba věnovat pozornost oknům a také systémovému odvádění vlhkosti. Nejedná se však o momentálně nutné investice.

Za mého předchůdce P. Zdeňka vznikl v r. 2009 plán celkové rekonstrukce farní budovy za více jak 9 mil. Kč, a po etapách se začal realizovat. Přebudovalo se přízemí, kde vznikl sál a kancelář, dále nová kotelna a rozvody UT, v r. 2017 sociální zázemí v 1. patře, předloni fasáda ze tří stran. Díky těmto úpravám fara už nyní lépe slouží nejen knězi, ale také všem farníkům. Dovolte mi připomenout některé aktivit, které na faře probíhají: kromě obvyklého provozu kanceláře je to pravidelný každotýdenní provoz mateřského centra (MC), dále setkávání dětí, mládeže a rodin, přípravy jednotlivců i skupin na svátosti (biřmování), setkání farní rady. Příležitostně slouží sál k různým duchovním i vzdělávacím akcím pro farníky (duchovní obnovy, velikonoční agapé, zázemí venkovních akcí pro děti), rodiny i veřejnost (akce MC, Tříkrálová sbírka, pobyty dětí a mládeže).

Pokračovat ve čtení

  • 1
  • 2

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz