Farní společenství Proseč, Nové Hrady, Perálec

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Modlitby matek

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. MM se rozšířily do více než 90 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

V prosečské farnosti se scházíme každé úterý v 18:00 v kostele. Chodíme zákristií. Na začátku každého setkání se domluvíme na úmyslu Desátku, který se modlíme vždy na závěr. V průběhu MM odevzdáváme do košíčku lístečky se jmény svých dětí a vnoučat a předložíme je Pánu. Zveme mezi nás i další maminky a babičky ke společné modlitbě.

Iva Košňarová

Aktualizováno Úterý, 21 Červen 2016 11:11
 

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 27 

Multifunkční sál

Projekt: Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny
Rekonstrukce fary v Proseči

logo MAS Litomyšlsko

Další informace naleznete zde

Rodinné centrum Mikeš

Pro děti od 1 do 5 let z Proseče a okolí. Vytváříme přátelské, bezpečné prostředí a pestrý program.

PONDĚLÍ  8:30 - 12
STŘEDA 8:30 - 12

Více informací na www.rcmikes.webnode.cz