Aktuality

Pozvánka na víkend rodin 22.6. - 24.6.2018

Breziny 2018 600

Noc kostelů v Proseči 25.5.2018

noc kostelu 25.5.2018 prosec

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Drazí bratři a sestry,

v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“1 Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku.2 Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Pokračovat ve čtení

Sportovní vikariátko 26.5.2018

Pozvání na kávu 11.5.2018

Setkání dětí 18.5.2018

Den sv. Jiří 21.4.2018

pozvankaJiri 600

Misijní klubko 27.4.2018

misijni klubko duben 2018

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz