Aktuality

PODĚKOVÁNÍ

V neděli 23. října jsme se opět aktivně zapojili do slavení Misijní neděle a následně se uskutečnil misijní jarmark. Díky štědrosti farníků z Proseče i okolí jsme mohli na účet PMD odeslat celkem 16 078.- Kč.

Děkujeme ženám z farnosti za napečení koláčů, schole za hudební doprovod při mši svaté a všem, kteří podpořili naše misijní úsilí.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz