Aktuality

Misijní klubko 2018

MK podekovani header 600

Když člověk zůstane sám, je mu smutno. Misijní klubko je parta kamarádů, kteří patří do Papežského Misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“

Také vy pomáháte a za to Vám moc děkujeme! Při letošním Jarním jarmarku se z vašich darů zaslalo na Papežská Misijní díla dětí 8 340 Kč, z Podzimního jarmarku 14 521 Kč a sami děti našetřily při akci Jeden dárek navíc 1 182 Kč. Celkem jsme tedy letos na Misie zaslali 24 043 Kč.

Za Misijní klubko Marie Rejmanová

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz