Misijní klubko - září 2018

Březiny 2018

Boží Tělo 2018

První sv. přijímání Proseč 2018

Noc kostelů 2018

Pouť do Zderaze 2018

Misijní klubko - květen 2018

Misijní klubko - duben 2018

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz