Jindřich Soukal (18.6.1902 - 29.5.1971)

Jindřich Soukal se narodil 18. června 1902 v Podměstí. Vyrůstal sám s tatínkem a maminkou a strýcem v malé chaloupce. V šesti letech mu zemřela matka a v osmi letech otec. Zůstal sám s nemocným strýcem, který zemřel v roce 1913. Malý sirotek neměl možnosti školního vzdělání, i když k tomu měl náležité schopnosti. Místo studií musel vypomáhat prací u sousedů. V roce 1920 jej stihla další pohroma. Vyhořel mu jejich rodinný domek. Tak zůstal bez střechy nad hlavou a bez peněz k nové stavbě. Až když se oženil s Annou Petrasovou z Olšan, započali společně se stavbou nového domova. V manželství se jim narodily dvě děti - Božena a Stanislav.

Jindrich Soukal

Jindřich Soukal požíval vážnosti u svých sousedů a byl starostou rodné obce plných deset let, až do roku 1949, kdy byly obce Podměstí a Záboří připojeny k Proseči. Po založení obecní kroniky řídícím učitelem Antonínem Trkalem byl Jindřich Soukal zvolen kronikářem obce. Miloval knihy, ale vlastních měl málo, protože mu na ně nezbývalo peněz. Jeho odpočinkem byly básně, ve kterých vyjadřoval svou lásku, své bolesti, zklamání, ale hlavně důvěru v Boží milost a velikou lásku k Matce Boží. Snad proto, že svoji vlastní tak málo poznal. Napsal mnoho básní k májovým pobožnostem. Psal příležitostně básně k různým výročím, oslavám, o vztahu rolníka k přírodě a jeho práci. Tyto básně byly někdy neumělé, jak sám přiznával, ale vložil do nich celou duši a milující srdce.

Pro mnohé lidi byly a stále ještě jsou poučením, potěšením i posilou. Vyčerpán těžkou prací a dlouhotrvající nemocí zemřel tiše, usmířen s Bohem i lidmi 29. května 1971. Spolu s manželkou Annou je pochován na prosečském hřbitově. Při jeho pohřbu byla podle jeho poslední vůle čtena báseň Oráč.

Tak žil, lidi i svoji práci měl rád, lidový básník Jindřich Soukal. Snad někteří usoudíte, že některé verše jsou dosti neumělé. Byly však psány tvrdou upracovanou rukou horského rolníka, rukou, která se uměla chopit pluhu, ale i sepnout se s druhou k modlitbě.

Jeho básně uveřejňovaly i krajanské listy v Americe, Kanadě i Austrálii. U nás, zásluhou pana Bohumila Černíka, vyšla část básní ve dvousvazkové sbírce Jindřich Soukal Básník Vysočiny.

Petr Soukal

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz