Aktuality

Slovo do této doby (18.10.2020)

Milí bratři a sestry,

jak prožívat tuto dobu? Víme, že v Eucharistii je Ježíš živý a přítomný a je vrcholem života církve. Platí však také, že kde je fyzická nebo morální nemožnost účastnit se nedělní mše svaté, není zde povinnost. To se týká i této doby.

Chtěl bych poznamenat, že přenosy bohoslužeb jsou dobré, ale nemohou plně nahradit účast na mši sv, například svaté přijímání, společenství Božího lidu, společnou modlitbu atd. Mohou však pomoci našemu spojení s Kristem, když je sledujeme soustředěně a uctivě. Totéž platí o duchovním svatém přijímání, které znamená vzbudit touhu po setkání s Kristem. Bůh je dost mocný, aby nám dal všechny potřebné milosti i mimo svátosti.

Co nám chce říci Bůh skrze tuto dobu?

Například to, že mše svatá je vzácná, máme si jí vážit a jak vidíme, nemusí být vždy dostupná.

Dále si můžeme uvědomit, že jsou i jiné způsoby, jak žít s Bohem. Vzpomeňme na japonské křesťany, kteří po krvavém pronásledování v druhé polovině šestnáctého století byli dvě stě let bez kněží a bez eucharistie, a přesto uchovali křesťanskou víru a spojení s katolickou církví. Jak to dokázali?

Pokračovat ve čtení

Drakiáda 17.10.2020

drakiada 2020

Noc kostelů v Proseči 12.6.2020

Noc kostelu Prosec 2020

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty list, ve kterém vybízí ke společné i soukromé modlitbě růžence. Připojil také dvě modlitby k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr růžence modlili spolu s ním.

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska.

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska.

Pokračovat ve čtení

Netradiční misijní jarmark 2020

netradicni misijni jarmark X 2020

Setkání dětí 18.9.2020

pozvanka deti zari 2020 600

Rodinné centrum Mikeš - květen 2020

RC Mikes kveten 2020 600

Svátost smíření o Velikonocích 2020

Svátost smíření v našich farních kostelech bude možné v příštích dnech přijmout takto:

Proseč

Sobota 4.4.2020 8.15 – 10.00
Květná neděle 5.4.2020 7.45 - 8.00
Pondělí 6.4.2020 7.45 - 8.00
Středa 8.4.2020 7.45 - 8.00
Velký pátek 10.4.2020 15.00 – 16.00
Bílá sobota 11.4.2020 9.00 – 11.00
Hod Boží velikonoční 12.4.2020    7.45 - 8.00
Pondělí velikonoční 13.4.2020 7.45 - 8.00

Nové Hrady

Květná neděle 5.4.2020    14.00 - 15.00 (podle potřeby i déle)
Zelený čtvrtek 9.4.2020 8.15 - 9.00 (podle potřeby i déle)
Bílá sobota 11.4.2020 14.00 - 15.00 (podle potřeby i déle)

Je možné domluvit si individuální setkání ke sv. smíření na faře v Proseči. Rád udělím svátosti i při návštěvě v domácnosti, pokud někdo nemá možnost přijít do kostela nebo na faru. Můžete mne kontaktovat na tel. 603 100 065.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz