Aktuality

Setkání dětí 12.10. - 13.10. 2018

setkani deti 12.10. 13.10.2018

Misijní jarmark 21.10.2018

misijni jarmark 2018

Rozloučení s prázdninami 31.8.2018

rozlouceni s prazdninami 31.8.2018

Závěr školního roku 29.6.2018

zaver skolniho roku 2018 06 29

Drakiáda 7.10.2018

drakiada 2018 600

Příprava ke svátosti biřmování

Od října 2018 začne v našich farnostech příprava na přijetí svátosti biřmování. V ní přijímá křesťan v plnosti dary Ducha svatého, které mu pomáhají nalézt své místo v Církvi i v životě a vybavují ho k tomu, aby dokázal šířit a hájit křesťanskou víru. Tato nabídka je pro farníky od 14 let (výjimky po dohodě s knězem).

Příprava bude probíhat v následujících minimálně 2 letech, forma a časy setkávání budou stanoveny po domluvě se zájemci. Spíše se bude jednat o méně časté, ale časově intenzivnější bloky. S případnými zájemci z řad zaměstnaných farníků se domluvíme individuálně podle jejich možností. Přihlášky jsou k dispozici rovněž vzadu na stolku. Prosím o jejich odevzdání do konce září P. Vladimíru Novákovi osobně nebo doručit na faru.

Přihláška ke stažení zde.

Misijní klubko 21.9.2018

misijni klubko zari 2018 600

Pozvánka na víkend rodin 22.6. - 24.6.2018

Breziny 2018 600

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz