Aktuality

Živý betlém 2016

Pozvánka na Živý betlém 10.12.2016 v Proseči.

 

zivy betlem horni 600

aneb putování prosečských dětí za Betlémskou hvězdou

10.12. 2016 ve 14:30 hod. na náměstí v Proseči

Společně si připomeneme, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě.

Vstupné dobrovolné, např. sladká odměna pro děti.

zivy betlem spodni 600

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz