Aktuality

Farní aktivity duben - červen 2017

program jaro 2017

22. duben - Oslavy 90 let skautingu v Proseči

28. duben - Misijní klubko 16:30 h.

7. květen - Misijní jarmark

19. květen - Misijní klubko 16:30 h.

28. květen - Pouť farností na Chlumek u Luže

4. červen - První svaté přijímání v Proseči

9. červen - Noc kostelů

23.6. - 25.6. - Setkání rodin na Březinách

 

RC Mikeš pořádá každé první pondělí v měsíci MUZIKOHRÁTKY, sudé pondělky CVIČENÍ s JOLLY, 11. dubna jste zváni na přednášku RADY V NOUZI

 

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz