Aktuality

Poděkování za misijní jarmark 22.10.2017

Misijní klubko v Proseči děkuje všem, kteří opět podpořili naše snažení a svou štědrostí pomohli dětem v misiích.

2017 rijen 20.065 600

Oblastní charitě Nové Hrady za finanční i věcný dar, maminkám a babičkám za napečení výborných koláčů, zpěvákům na kůru za krásný hudební doprovod a samozřejmě všem štědrým dárcům, kteří udělali radost našim dětem zakoupením výrobků a přispěli PMDD částkou 14 521,-.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz