Aktuality

Postní duchovní obnova 2014

Pozvánka na postní duchovní obnovu, která se konala 22. března 2014 v Chotovicích.

 

Mílí farníci,  srdečně Vás všechny zvu

na postní duchovní obnovu,

která se bude konat

22. března 2014 v Chotovicích.

Obnova bude začínat mší sv. v 8.00 hod. a pokračovat přednáškami v 9.00 hod., 

Pozvání k vedení této obnovy přijal P. Miloslav Šiffel, který spravuje farnost Pouchov v Hradci Králové.

Přátelé, povzbuzuji Vás, pokuste se udělat si čas na duchovní posílení a obnovení. Bez nich člověk dokáže jen stěží být pevný a růst ve víře.
V kostelích budou opět tabulky k možnosti se přihlásit a zajistit si tak místo nebo i oběd.

Žehná o. Zdeněk   

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz