Aktuality

Výtvarná soutěž noci kostelů 2014

Vyhlášení výtvarné soutěže pořádané Římskokatolickou farností Proseč a Základní školou Proseč

 

Římskokatolická farnost Proseč a Základní škola Proseč vyhlašují
výtvarnou soutěž

noc kostelu 2014 nadpis 

Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež ve věkových kategoriích:
do 6 let, od 7 - 10 let, od 11 – 15 let a od 16 let.

Práce se musí tematicky vztahovat ke kostelu sv. Mikuláše v Proseči.
Soutěžící si mohou vybrat jedno ze tří podtémat:

noc kostelu 2014 temata 

  • Výtvarné techniky jsou bez omezení.
  • Maximální formát plošných prací je A3.
  • Velikost prostorových prací je bez omezení.
  • Každý účastník soutěže může zaslat jednu práci.
  • Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny čitelně (nejlépe tiskacími písmeny) tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresu, telefon (kvůli případnému kontaktování při výhře), u dětí telefon na zákonného zástupce.
  • Práce odevzdávejte do 10. května 2014 na farním úřadě Římskokatolické farnosti Proseč nebo v ředitelně ZŠ Proseč.
  • Organizátor si vymiňuje právo na nevracení prací.

Do 22. května 2014 proběhne první neveřejné kolo výběru prací
odbornou porotou.

23. května 2014 v kostele sv. Mikuláše proběhne druhé veřejné
kolo soutěže, ve kterém se rozhodne o vítězích v jednotlivých kategoriích pomocí hlasování návštěvníků akce Noc kostelů.

Plakát ve formátu PDF si můžete stáhnout zde .

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz