Aktuality

Příloha k pastýřskému listu ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

Umělé potraty

 • Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišlo podle Českého statistického ústavu o život téměř 4 milióny nenarozených dětí.
 • V roce 2017 bylo usmrceno při potratech 19 389 nenarozených dětí.
 • Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat jsou ženy se dvěma dětmi (32,0 % v roce 2016).
 • Podle statistik Linky pomoci provozované Hnutím Pro život ČR udává 80 % žen, že se cítilo být při svém rozhodování pod nátlakem (partner, zaměstnavatel, ekonomika).
 • V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální antikoncepce. Nelze zjistit počty raných potratů způsobených postkoitální antikoncepcí (např. Postinor), či běžnou hormonální antikoncepcí, jejímž druhotným efektem je ztížení zahnízdění počatého dítěte v pátém dnu po početí.
 • Pomoc v těhotenství nabízí: linkapomoci.cz, nesoudimepomahame.cz
 • Metody rozpoznávání plodnosti (PPR) – lpp.cz, cenap.cz

 

Asistovaná reprodukce

 • Ročně se narodí 4,5 tisíc dětí prostřednictvím asistované reprodukce.
 • Podle ÚZISu připadá průměrně 10 zničených lidských embryí na jedno narozené dítě. Další desetitisíce embryí jsou zmražené v tekutém dusíku – hovoří se o zmražené generaci. Po desetileté expirační lhůtě jsou zmražená embrya zničena.
 • Gynekologové a urologové prakticky přestali léčit příčiny neplodnosti a páry jsou automaticky odesílány do center asistované reprodukce.
 • Dopady technik asistované reprodukce (např. kryokonzervace) na zdraví dětí nejsou sledovány a probíhá na nich neohlášený experiment.
 • Pomoc formou léčby příčin neplodnosti nabízí: cenap.cz

Doplňující informace

 • Modlitby za nejmenší – více než tři tisíce věřících se denně modlí za obnovu kultury života v naší zemi – modlitbyzanejmensi.cz
 • Národní pochod pro život a rodinu se bude konat v sobotu velikonočního oktávu 27. dubna 2019 v Praze – pochodprozivot.cz

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz