Aktuality

Ohlédnutí za Misijní nedělí 2014

Milí přátelé, na Misijní neděli - 19. října - zavítal do prosečského kostela sv. Mikuláše kancléř královéhradecké diecézní kurie Mons. Pavel Boukal, který zde zastupoval našeho P. Zdeňka Macha.

 

Slavnostní průběh mše svaté obohatil nejen komentovaný obětní průvod, kdy děti -převlečené do kostýmů reprezentujících jednotlivé kontinenty - přinášely nejrůznější dary, ale též slib nových členů prosečského Misijního klubka, které bylo založeno v srpnu loňského roku.

mn1 600

mn2 600

Při této příležitosti jsme k nám do Proseče pozvali paní Bronislavu Halbrštátovou – ředitelku Papežských misijních děl (PMD) pro královéhradeckou diecézi, která přijela spolu se svým manželem Leošem Halbrštátem – trvalým jáhnem a vojenským kaplanem.

mn3 600

Po mši svaté děti z Misijního klubka společně se svými rodiči přichystali opravdu bohatý Misijní jarmark, kde za dobrovolný finanční příspěvek nabízeli nejen své výrobky, ale i výborné koláčky a nové misijní kalendáře.

mn4 600

Výtěžek Misijního jarmarku je skvělý – na účet PMD zašleme částku ve výši 12.615,- Kč, která bude použita na pomoc těm nejpotřebnějším v misiích.

Všem dárcům srdečně děkujeme. Velký dík patří prosečským farnicím, které napekly voňavé koláčky i všem ostatním, kteří přispěli ke společnému dílu.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala Charitě Nové Hrady, která Misijní jarmark podpořila nejen finančním příspěvkem, ale i hezkými výrobky klientů chráněné dílny Perchar s.r.o.

Náš dík patří též městu Proseč, které nám v letošním roce poskytlo finanční příspěvek na nákup výtvarných potřeb pro činnost Misijního klubka.

Fotografie z Misijní neděle si můžete prohlédnout zde.

Za Misijní klubko 202 Jana Renzová

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz