Aktuality

MISIJNÍ MOST MODLITBY 23.10.2021

Čeští biskupové a prosečské misijní klubko zvou všechny přátelé misií na společné setkání k modlitbě v rámci Světového dne Misií, které proběhne v sobotu 23.10.2021 v 18,30 v kostele sv. Mikuláš v Proseči. V modlitbě budeme myslet na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, přidáme také prosby za šíření evangelia po celém světě, za dar víry a za papeže Františka. Všechny tyto úmysly také obětujeme při misijní mši svaté v neděli 24.10. na kterou vás srdečně zveme:)

most b 600

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen.

Národní ředitel misií Leoš Halbrštát

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz