Aktuality

Poděkování za Misijní jarmark 2015

Poděkování za misijní jarmark 2015

 

MK podekovani header 600

Srdečně děkujeme všem,

kteří přispěli k letošnímu Misijnímu jarmarku

finanční podporou ve formě dobrovolného příspěvku na výrobky zakoupené na jarmarku, výbornými koláčky, vlastnoručně zhotovenými výrobky, plody ze zahrádky a v neposlední řadě též modlitbou, kterou nás provázíte ...

Výsledkem našeho společného snažení je částka ve výši úžasných 14 273,- Kč , která bude odeslána na účet Papežských misijních děl a jejich prostřednictvím využita ve prospěch potřebných dětí v misiích.

Děti a rodiče z Misijního klubka 202

MK podekovani footer 600

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz