Aktuality

Misijní jarmark

Milí přátelé,

srdečně vám všem děkujeme za vaši štědrost při podpoře Misijního jarmarku, kde jste si za dobrovolný příspěvek mohli zakoupit výrobky dětí z prosečského Misijního klubka a také výborné misijní koláčky. Výtěžkem akce je částka ve výši 10.808,- Kč, jež byla zaslána na konto Papežského misijního díla, které ji použije ve prospěch nejchudších dětí celého světa.

 

Velké poděkování rovněž patří všem, kteří se aktivně zapojili do slavnostní mše svaté i přípravy Misijního jarmarku:

  • P. Zdeňkovi za slavnostní průběh nedělní mše svaté
  • zpěvákům a Kristýně Řebíčkové za vedení sboru
  • Míše Renzové za krásné sólo v misijní hymně
  • Charitě Nové Hrady za finanční podporu
  • všem ženám z prosečské farnosti, které napekly výborné misijní koláčky
  • Františku Skalníkovi za krásné fotky, které můžete shlédnout ve fotogalerii

 

a v neposlední řadě i všem ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu Misijní neděle.

misijni-nedele-2013

Děkujeme za vaše kladné ohlasy bezprostředně po mši, velmi si toho vážíme!

Za Misijní klubko Veronika Roušarová

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz