Aktuality

Noc kostelů 2016 v Proseči

Pozvánka na noc kostelů 10.6.2016

 

Noc kostelu 2016 600

Oba prosečské kostely se i letos zapojí do mezinárodního ekumenického projektu, v němž nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovní a kulturní tradice vycházející z křesťanství.

V roce 2014 se poprvé do Noci kostelů v České Republice zapojilo všech patnáct křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Letos vás srdečné zveme na následující programy.

Katolický kostel

Otevření kostela od 17.00 hodin. Od 17.30 hudební vystoupení náhodného seskupení NAŽIVO. Průběžný program od 17.00 bude obsahovat: program pro děti, prohlídka věže se zvonicí, ochutnávka mešních vín, fotografická prezentace „Živá farnost v obrazech“, prodej výrobků z chráněné dílny Oblastní charity Nové Hrady.

Evangelický kostel

Otevření kostela od 16.30 hod. Od 17.00 divadlo pro děti: Dvě pohádky v podání dramatického kroužku při ZŠ Proseč. Od 19.30 koncert: Daniel Jun (klavír) & Sakura Itoh (housle). Na programu zazní vrcholné skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta a Sergeje Prokofjeva. Průběžný program: Kavárna, prodej zboží fair trade, hry pro děti, výstava místního grafika MgA Josefa Sodomky na téma: Ptačí hejna, Cesta do..., Pohyb.

Program v obou kostelích bude také inzerován na plakátech.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz