Aktuality

Mše svatá na zakončení školního roku a rozloučení s P. Zdeňkem

Mše svatá na zakončení školního roku v Proseči se bude slavit v pátek 1. července a bude spojena s rozloučením s P. Zdeňkem.

Začátek mše je v pátek 1. července 2016 v 17:00 hod

na farni zahradě v Proseči

Po mši sv. bude následovat táborák a hry pro děti. Buřtíky na opékání s sebou.

Těšíme se na hojnou účast.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz