• 2023 bohosluzby rijen 1400
  • birmovani 2020 1400b
  • 2024 spolecenstvi unor 1400
  • 2024 charita leden 1400
  • Bohoslužby
  • Svátosti
  • Společenství
  • Farní charita

Proseč a Nové Hrady

Farnosti u kostela sv. Mikuláše v Proseči a u kostela sv. Jakuba v Nových Hradech patří do diecéze Hradec Králové. Jsou domovem pro desítky rodin i jednotlivců. Jsme posláni abychom přinášeli poselství Ježíše Krista.

Multifunkční sál

Projekt: Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny / Rekonstrukce fary v Proseči

V rámci 1. výzvy Místní akční skupiny Litomyšlsko o.p.s. (MAS) jsme podali Žádost o dotaci z Programu venkova Leadr. Výběrová komise MAS na svém zasedání - 1. března roku 2010 - náš projekt podpořila a v následném projednávání byl schválen i ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Hradci Králové.

Realizace, spočívající v rekonstrukci části přízemí budovy fary, byla započata v říjnu roku 2010 a dokončena v květnu 2011. Proběhla za finanční podpory Programu rozvoje venkova, ve spolupráci s MAS Litomyšlsko o.p.s. Do potřebných prací byly zapojeny firmy z našeho regionu za vydatné spolupráce mnoha ochotných farníků. Multifunkční sál vznikl propojením původní vstupní haly a místnosti napravo v přízemí. Součástí projektu bylo i vybudování nové kanceláře.

Výsledek celého projektu využívají nejen farníci, ale i širší prosečská veřejnost, již od jara roku 2011.

Fotografie z průběhu rekonstrukce je možno shlédnout v naší fotogalerii, kde jsou i fotografie z řady akcí, které díky nově vybudovanému sálu mohly proběhnout.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz