Aktuality

Vánoční besídka 2013

Pozvánka na Vánoční besídku, která proběhla 29. prosince 2013 v prosečské sokolovně.

Pokračovat ve čtení

Misijní jarmark

Milí přátelé,

srdečně vám všem děkujeme za vaši štědrost při podpoře Misijního jarmarku, kde jste si za dobrovolný příspěvek mohli zakoupit výrobky dětí z prosečského Misijního klubka a také výborné misijní koláčky. Výtěžkem akce je částka ve výši 10.808,- Kč, jež byla zaslána na konto Papežského misijního díla, které ji použije ve prospěch nejchudších dětí celého světa.

Pokračovat ve čtení

Fotosoutěž 2013

Do fotografické soutěže se nám sešlo 28 fotografií, za které moc děkujeme. Rozhodli jsme se z nich vybrat 10 do finále. Pro pětičlennou komisi bylo velmi náročné a zodpovědné oněch deset snímků určit. Finále probíhalo anonymním hlasováním při Noci kostelů. Hlasování se zúčastnilo 235 lidí, z nichž každý mohl udělit rovnocenné hlasy třem fotografiím. Výsledky Fotosoutěže byly slavnostně vyhlášeny 25.5.2013, kdy také proběhlo předání cen.

Pokračovat ve čtení

Novoroční prozpěvování 2013

Pozvánka na Novoroční prozpěvování s Náhodným seskupením Naživo v Proseči 1. ledna 2014

Pokračovat ve čtení

Koncert skupiny Oboroh

"Oboroh je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody." Tolik slovník.

Pokračovat ve čtení

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz